Zero (RPG Metanoia )

"Kung iisang bagay lang ang alam mong gawin ng tama, e 'di gagalingan mo na 'di ba?"

0 comments:

Post a Comment